Jdi na obsah Jdi na menu
 


Maškarní sdružení - Aktuality

    Dlouho jsme přemýšleli, jak vám nejlépe představit maškarní průvod, který má již dlouholetou tradici v naší obci. Po dlouhém pátrání v historii maškarních průvodů, jsme narazili na článek z novin. Bylo rozhodnuto, že „nemá cenu něco nového tvořit“, proto jsme sem uložili naskenované podklady.

   V článku je podrobně vylíčena historie, kde se dozvíte opravdu vše. Tradice maškarních průvodů sahá do poloviny 20. století a ze současnosti přikládáme článek, který vám přiblíží průběh maškarních průvodů v nynější době.

    I v 90. letech 20. století funguje Maškarní sdružení obcí Skalice, Rybova Lhota a Třebiště. Každý rok se ve správný masopustní čas organizuje příprava dalšího ročníku maškarního průvodu. Vše začíná promítáním minulých ,,maškar" v hospodě U Rumcajse tři týdny před samotným průvodem, následuje přípravná schůze. O týden později je zahájena příprava kulis a alegorických vozů, domlouvání scének, programu a pod. Další týden se dělají poslední přípravy samotné akce. Dva až tři dny před dnem D se koná zabijačka a výroba specialit, škrábou se brambory na výrobu ,,skalické cmundy". Obojí je během průvodu za menší obnos nabízeno přihlížejícím.

   Nastává sobota, kdy se celý průvod masek s alegorickými vozy a občerstvením vydává na tradiční trasu, kde je předveden celý program. Náročný den je zakončen tradičním večerním maškarním plesem. Po krátké noci se hned v neděli dopoledne se schází část nejvěrnějších, aby odstrojila vozy
a uklidila kulisy.

   Vybrané peněžní prostředky z celodenního průvodu a večerního plesu se používají na financování různých společenských akcí, zájezdů pro členy Maškarního sdružení a děti, dětských dnů, karnevalů a narozeninových darů pro jubilanty. Určité finance byly použity i na opravu kostela ve Skalici. Maškarní sdružení nezapomíná na své členy ani při posledním rozloučení ….

   Každý ročník má své hlavní téma, kterého se jednotlivé scénky snaží alespoň částečně držet.

   Celá dlouhá léta byl ředitelem Maškarního sdružení pan Vladimír Podojil, který je i nadále aktivním členem a patří mu největší dík za udržování této tradice, kterou je obec Skalice vyhlášena v širokém okolí. I v přetechnizovaném 21. století, kdy už nezbývá tolik času, Maškarní sdružení stále žije.

   V podstatě stejná skupina organizátorů pokračuje v této letité tradici. V letech 2003-2004 vedl sdružení pan Miroslav Vilímek ze Třebiště a po něm funkci přebral a ve vedení nyní pokračuje Luboš Kostrba.

   S průvodem je spojena celá řada příprav, na nichž se podílí množství dobrovolníků, které nelze vyjmenovat, aniž bychom na někoho nezapomněli. Svým časem a nápaditostí přispívají k hladkému průběhu celé akce. Těmto všem je třeba vyslovit velký dík, protože by bez nich nebyly skalické maškarní průvody tím, čím dnes jsou. Ale k čemu by však byli organizátoři bez všech ostatních účastníků, kteří se převléknou do různorodých kostýmů a masek a vytvářejí tu správnou atmosféru.
I těm je třeba velice poděkovat.

   Nezbývá než si přát, aby i v dalších letech tento zvyk pokračoval v obveselování místních obyvatel i ostatních návštěvníků a alespoň na chvíli dal zapomenout starostem všedních dnů. Tímto zveme všechny, kteří mají chuť se pobavit, na další ročníky. Naše hlavní heslo zní:

                                „Udělej si každý masku a podpoř tu skalickou chásku!“