Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušné informace jsou dostupné v této sekci.


1. Úplný název povinného subjektu

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu
Ve smyslu výše uvedeného zákona je vznik a způsob založení obce ustanoven ze zákona č. 128/200 Sb. o obcích ve znění následných úprav.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní údaje

5. Platby lze poukázat

6. IČ : 00252867

7. DPH - Obec Skalice není plátcem DPH

8. Dokumenty 
   
Rozpočet v aktuálním a uplynulém roce

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře
Obecní úřad Skalice  nabízí  
v úředních dnech a hodinách na podatelně formuláře.
Žádost o poskytnutí informace

Další formuláře si můžete stáhnout z: www.form.cz

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Řešíme na obecním úřadě dle konkrétních okolností.

14. Předpisy
Obecně závazné vyhlášky  jsou také k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

Vzor návrhu licenční smlouvy
Výhradní licence dosud nebylo nutné poskytovat.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
       Výroční zpráva r. 2010